Áramszolgáltatói ügyintézés

Napelemes rendszer telepítésekor csatlakozni kell az áramszolgáltatói hálózathoz. Az ügyintézés során meg kell kötni a Hálózat Használati Szerződést, beszerelni a kétirányú mérőt, és engedélyt kell kérni a HMKE telepítéséhez.

Áramszolgáltatói ügyintézés

Az áramszolgáltatói ügyintézés menete akkor válik szükségessé, ha egy háztartás napelemes rendszert telepít, és ezzel hozzájárul a háztartás villamosenergia-szükségletének megtermeléséhez. Az áramszolgáltató az ilyen rendszereket teljesítmény alapján kategorizálja, és a területileg illetékes áramszolgáltatóhoz kell bejelenteni az ilyen rendszerek telepítését.

Az áramszolgáltatói ügyintézés folyamata három fő lépésből áll. Az első lépés az adatgyűjtés. Az ügyfélnek össze kell gyűjtenie azokat az adatokat, amelyek szükségesek az engedélyezéshez. Ide tartozik például az ügyfél és a telepítő adatai, a rendszer teljesítménye, a rendszer mérete, az elhelyezési hely, a bekötési pont, stb.

A második lépés az engedélyezési kérelem benyújtása az áramszolgáltatóhoz. Az ügyfélnek a területileg illetékes áramszolgáltatóhoz kell benyújtania az engedélyezési kérelmet, amely tartalmazza az összes releváns adatot, amelyeket az adatgyűjtés során gyűjtött össze. Az áramszolgáltató az engedélyezési kérelem benyújtását követően ellenőrzi a kérelem teljességét és helyességét, majd jóváhagyja vagy elutasítja azt.

Az utolsó lépés a visszajelzés. Az áramszolgáltató jóváhagyó vagy elutasító döntéséről írásban tájékoztatja az ügyfelet. Ha az engedélyezési kérelem jóváhagyásra kerül, az áramszolgáltató bejegyzi a rendszert az általa vezetett nyilvántartásba, és megkezdi a rendszer üzembe helyezéséhez szükséges munkálatokat. Ha az engedélyezési kérelem elutasításra kerül, az áramszolgáltató a döntés okát is közli az ügyféllel, és lehetőséget biztosít arra, hogy a hiányosságokat kijavítsa és újra benyújtsa az engedélyezési kérelmet.

Fontos megjegyezni, hogy az áramszolgáltatói ügyintézés folyamata általában 2-3 hónapot vesz igénybe, így érdemes időben elindítani az engedélyeztetését.

Áramszolgáltatói ügyintézés
Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) csatlakoztatása a hálózathoz

Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) csatlakoztatása a hálózathoz

Az HMKE napelemes rendszer csatlakozik a belső felhasználói hálózatra, így a termelt energia hasznosítható a saját fogyasztói berendezéseken. Ha a pillanatnyi fogyasztás meghaladja a termelt energiát, a hiányzó energia a közcélú hálózatról kerül kiegészítésre. Ha a pillanatnyi termelés meghaladja a fogyasztást, a többlet energia a közcélú hálózatba kerül.

A háztartási méretű kiserőmű (HMKE) telepítőjének és/vagy forgalmazójának a felelőssége a hatályos jogszabályok és előírások betartása. Az üzembe helyezés előtt fontos ellenőrizni a helyi szabályozásokat és az országos jogszabályokat. Ha a telepítés vagy üzembe helyezés szakszerűtlen vagy engedély nélküli, az igénybejelentőt terhelheti kártérítési és egyéb felelősségek.

Az HMKE berendezést csak akkor lehet használni, ha a szolgáltató felszerelte a kétirányú (ad-vesz) mérőt. Ellenkező esetben a felhasználó megsérti a szerződést. Amennyiben a mérő felszerelése előtt energiát termeltünk, nem lehet azt elszámolni. A szakszerűtlen HMKE szerelés és/vagy az engedély nélküli üzembe helyezés miatti kártérítési és egyéb felelősség az igénybejelentőt terheli.

A megtermelt energia mérése

A termelt és felhasznált energia mérése kétirányú mérőberendezéssel történik, amely a csatlakozási ponton található. A mérő két külön számlálón követi nyomon a termelt és felhasznált villamos energia mennyiségét. Ha a csatlakozás háromfázisú, de a napelemes rendszer csak az egyik fázisra kapcsolódik, a mérő pontosan nyomon követi a termelést és a felhasználást.

Napelem rendszer elszámolása

Az elosztóhálózatba betáplált energia elszámolásának feltétele a HMKE-re vonatkozó Hálózat Használati Szerződés érvényesítése. Az elszámolás alapját a leolvasott mérési adatok képezik, és a felhasznált és a betáplált energia szaldóképzése után kerül kiállításra a számla. Ha az elszámolási időszakban a betáplált energia meghaladja a felhasznált mennyiséget, az energiafelesleget a villamosenergia-kereskedő vagy egyetemes szolgáltató megtéríti számla ellenében, a felhasználó által fizetendő villamos energia átlagos termékára (rendszerhasználati díj nélküli ár) felett.