Napelem engedélyeztetése

A napelemes rendszer engedélyeztetésének menete nem csak szolgáltatónként, hanem régiónként is eltérhet. Bemutatjuk, általában működik az engedélyeztetés.

A hálózatra visszatápláló napelemek esetében be kell jelenti a területileg illetékes áramszolgáltatóhoz a rendszert. Hálózatra visszatápláló napelemes rendszer csak a villamosenergia hálózatot üzemeltető hálózati engedélyes társaság előzetes jóváhagyásával lehet létesíteni. A hazai szolgáltatók, az E.ON, az EDF és az ELMŰ esetében részben eltérő a bejelentés folyamata. Ez az engedélyeztetési eljárás bizonyos protokoll betartásával jár, mint a legtöbb hivatali eljárás. Az engedélyeztetési eljárás, a komplett tervdokumentáció elkészítésének költsége általában benne van a napelemes cég által Önnek küldött árajánlatában.

Igénybejelentés

A hálózatra csatlakoztatási igényét az igénybejelentő nyomtatvány benyújtásával kell jelezni az áramszolgáltató felé. A nyomtatvány tartalmazza, hogy mekkora teljesítményű, (fázisok számát tekintve) milyen belső hálózatra  kíván termelő berendezést telepíteni. 

A dokumentumok általában postai és elektronikus úton is benyújthatók, valamint személyesen valamelyik ügyfélszolgálati irodába is beadhatók.

Fontos azonban tudni, hogy az engedélyeztetéshez szükséges nyomtatványokat a szolgáltatóval szerződésben álló partnerük vagy annak meghatalmazottja nyújthatja be. Ehhez szükséges meghatalmazást kitölteni, amit az áramszolgáltatónál lehet beszerezni.

Elsődleges tájékoztatás megküldése

Az igénybejelentő elbírálása 30 napon belül készül el. Ezidő alatt az áramszolgáltató egy műszaki felülvizsgálatot végez el, hogy  az adott elosztó hálózat tudja-e a fogadni az igényelt betáplálási teljesítményt. Ez az engedélyeztetési folyamat első lépése. 

A felülvizsgálatot követően a szolgáltató megküldi az előzetes áramszolgáltatói tájékoztatót a csatlakozás műszaki és gazdasági feltételeiről. 

Csatlakozási tervdokumentáció elküldése

A csatlakozási dokumentáció benyújtására 90 nap áll rendelkezésre, miután az előzetes áramszolgáltatói tájékoztató megérkezik és elfogadásra került.

Ha szeretnénk ezt az időt meghosszabbítani, akkor a 90 nap lejárta előtt van lehetőség az előzetes tájékoztató megújítására.

A teljes csatlakozási dokumentációt egy regisztrált szerelő vagy villamos tervezői jogosultsággal rendelkező személynek kell kitöltenie, de ezt nem kell megküldeni a szolgáltatónak, kizárólag a csatlakozási dokumentáció kivonatát. Ezt szintén a tervező szakembernek kell kitöltenie, a nyomtatványt a szolgáltató biztosítja.

Napelem a tetőn
Napelemes családi ház

Jóváhagyás

A csatlakozási dokumentum elbírálása 15 napon belül történik meg. Az áramtermelő napelem-rendszer csak a jóváhagyást követően alakítható ki!

Napelem-rendszer kivitelezése

A napelemes cég szakemberei már az igénybejelentést megelőzően is folyamatosan kapcsolatban állnak Önnel,  így mire a kivitelezésre kerül a sor, már természetes lesz az Ön számára, hogy a kivitelezés napját is előre leegyeztetik. A megbeszélt napon a kivitelezők egy napon belül feltelepítik az ön napelemes rendszerét. A napelem rendszer tehát így már üzemkész, de még nem üzemelhet!

napelem

Készre jelentés

A napelem rendszer telepítése után a kivitelező cég részéről megtörténik a szolgáltató felé a készre jelentés. Ezt követően a szolgáltató 15 napon belül egy új hálózat-használati szerződést küld, amelyben megtalálhatók a napelemre vonatkozó adatok is.

A készre jelentést megelőzi egy üzembe helyezési eljárás, amely során a szolgáltató munkatársa ellenőrzi a biztonságos üzemelés feltételeinek meglétét.

Oda-vissza mérő villanyóra felszerelése

Az energiaszolgáltató egy önnel egyeztetett napon kimegy és kollégáik felszerelik az oda-vissza mérő villanyórát, amivel figyelemmel kísérheti a napelem rendszer által megtermelt és a háztartása által felhasznált áram mennyiségét. 

Szerződéskötés a szolgáltatóval

A napelemes rendszerünk által megtermelt energia átvételére és az elszámolási időszak meghatározása. Érdemes az évenkénti elszámolást választani. Most már csak sok napsütéses órára van szükségünk.